Qualitat i Seguretat / Garanties i Experiència

Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients,i garantir unes adequades condicions de seguretat i salut per als nostres treballadors i ambientals de l’obra i l’entorn, SOLEME aporta els recursos humans i tècnics competents i la metodologia d’acció i de prevenció coherent amb els requisits i els nostres objectius, per a garantir el compliment dels compromisos adquirits.

Així SOLEME GIRONA, S.L., orienta la seva gestió als models de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, i fomenta l’ús de tècniques de planificació, de control i de prevenció en la qualitat, els accidents laborals i la contaminació ambiental amb la finalitat d’assegurar:
• la qualitat en l’execució de les obres per assolir els nivells qualitatius establerts, amb estricta observança de la reglamentació vigent i en els terminis convinguts.
• la qualitat en els serveis complementaris i el lliurament final d’acord a les garanties contractades.
• un treball segur mitjançant l’aplicació de totes les mesures preventives associades als riscos detectats i l’estricte aplicació de la Llei 31/1995 i les normatives que se’n deriven.
• un desenvolupament sostenible mitjançant la prevenció i la mitigació, si cal, dels impactes ambientals associats a les nostres activitats.

La nostra experiència, avalada per l'exit de les nostres actuacions, la continuitat en mateixos clients i la contrastada confiança dipositada en els nostres equips, garanteixen les nostres propostes i execució.

Han confiat en el nostres seveis

Laboratoris Dr. Esteve, Aigües de Barcelona, Almirall, Fira de Barcelona, Pixmania, Hospital Sant Joan de Déu, Esteve-Teijin, Hospital Clinic, Geriàtric de Mataro, Allianz, Cobega, Esade-Creapolis.

Associacions i Gremis

Contacta

Telf: 932 107 145 - 607 780 190
Fax: 932 137 294
E-mail: soleme@soleme.es
Of.: C/ Pere IV, nº 156, baixos
Magatzem: C/ Pere IV, nº 148
08005 BARCELONA

També ens pots seguir en: